Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 39 (từ ngày 19  tháng 9 đến ngày 25/9/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 19/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với UBND xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN BCĐ (mở rộng) kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên các các sở giáo dục công lập ngành GD&ĐT năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 20/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc với phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Họp giải phóng mặt bằng các dự án

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn Quy hoạch chung các xã

- Chiều: Kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm các Dự án ngoài đê

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Tư

Ngày 21/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với một số phòng chuyên môn

- Chiều: Làm việc với Công ty TNHH MTV xi măng Hoàng Thạch

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Công ty xi măng TNHH MTV Hoàng Thạch

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ Quy hoạch phân khu

- Chiều: Làm việc với Công ty xi măng TNHH MTV Hoàng Thạch

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 22/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự HN TXĐT trực tiếp với nhân dân phường Minh Tân

- Chiều:+ (Dự kiến) Hội nghị giao ban giữa TT TU với các cơ quan khối Nội chính

              + Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đ/c Bí thư Thị ủy tiếp xúc đối thoại tại phường Minh Tân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Đ/c Bí thư Thị ủy tiếp xúc đối thoại tại phường Minh Tân

- Chiều: Họp giải phóng mặt bằng

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Đ/c Bí thư Thị ủy tiếp xúc đối thoại tại phường Minh Tân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đ/c Bí thư Thị ủy tiếp xúc đối thoại tại phường Minh Tân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 23/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp giải phóng mặt bằng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm các Dự án ngoài đê

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Hội nghị người khuyết tật (phường Tân Dân)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 24/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 25/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022)(12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022)(05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 36 (từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 04/9/2022)(29/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28/8/2022)(22/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022)(15/08/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 100
Hôm nay 260
Tháng này: 254,396
Tất cả: 4,195,959
THƯ VIỆN ẢNH