Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 40 (từ ngày 26  tháng 9 đến ngày 02/10/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 26/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Thăm, tặng quà Người cao tuổi

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT (làm việc với Công ty TNHH MVT xi măng Hoàng Thạch)

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: LV với phòng Quản lý đô thị về tiến độ một số nhiệm vụ  được giao

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Thăm, tặng quà Người cao tuổi

Thứ Ba

Ngày 27/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW

- Chiều: Hội nghị bàn giao chức danh CHT BCH Quân sự thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW

- Chiều: Hội nghị bàn giao chức danh CHT BCH Quân sự thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN quán triệt NQ số 12-NQ/TW của BCT; HN sản xuất cây  vụ đông và đề án “Phát triển SXNN hàng hóa tập trung…”

- Chiều: Kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm các Dự án ngoài đê

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị bàn giao chức danh CHT BCH Quân sự thị xã

- Chiều: HN Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Thứ Tư

Ngày 28/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Đi công tác

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm các Dự án ngoài đê

- Chiều: Kiểm tra tiến độ QH phân khu

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 29/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Đi công tác

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự họp Thường trực HĐND hai cấp (thị xã và xã, phường)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Dự họp Thường trực HĐND hai cấp (thị xã và xã, phường)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Tham dự hội chợ triển lãm hàng CNNT tại Thanh Hóa

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự họp Thường trực HĐND hai cấp (thị xã và xã, phường)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 30/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Đi công tác

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp giải phóng mặt bằng

- Chiều: Họp giải phóng mặt bằng

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Tham dự hội chợ triển lãm hàng CNNT tại Thanh Hóa

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 01/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 02/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)(19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022)(12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022)(05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 36 (từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 04/9/2022)(29/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28/8/2022)(22/08/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 189
Hôm nay 535
Tháng này: 254,671
Tất cả: 4,196,234
THƯ VIỆN ẢNH