Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 41 (từ ngày 03  tháng 10 đến ngày 09/10/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 03/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

- Chiều: HN lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh QHSDĐ đến 2030

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn; KDC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn; KDC

- Chiều: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Sở Xây dựng

- Chiều: HN lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh QHSDĐ đến 2030

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn

- Chiều: Họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành GD & ĐT năm 2022

Thứ Ba

Ngày 04/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: HN tham gia đồ án quy hoạch chung các xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp giải phóng mặt bằng

- Chiều: Triển khai QĐ kiểm tra khoáng sản tại Minh Tân

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: HN thông qua Quy hoạch chung các xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Chiều: HN công bố QĐ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học

Thứ Tư

Ngày 05/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Hội nghị tham gia Đồ án quy hoạch chung các xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

  - Sáng: Họp giải phóng mặt bằng

- Chiều: Triển khai QĐ kiểm tra khoáng sản tại Phú Thứ

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN thông qua Quy hoạch chung các xã

- Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN thông qua Quy hoạch chung các xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 06/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10

- Chiều: HN tham gia phương án lập QH di tích Quốc gia đặc biệt

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 10

- Chiều: HN tham gia phương án lập QH di tích Quốc gia đặc biệt

Thứ Sáu

Ngày 07/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

- Chiều: Họp thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND  Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự HN tập huấn công tác rà soát hộ nghèo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 08/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 09/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)(26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)(19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022)(12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022)(05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 36 (từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 04/9/2022)(29/08/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 146
Hôm nay 403
Tháng này: 254,539
Tất cả: 4,196,102
THƯ VIỆN ẢNH