Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 45 (từ ngày 31  tháng 10 đến ngày 06/11/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 31/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp Lãnh đạo UBND thị xã tuần thứ 45

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự HN tập huấn công tác đo đạc, bản đồ; BT, hỗ trợ, TĐC để giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

- Chiều: Dự họp Lãnh đạo UBND thị xã tuần thứ 45

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp Lãnh đạo UBND thị xã tuần thứ 45

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp Lãnh đạo UBND thị xã tuần thứ 45

Thứ Ba

Ngày 01/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân xã Quang Thành năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: HN đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân QT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: HN đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân QT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân QT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: HN đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân QT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 02/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân định kỳ

- Chiều: Họp HĐND thị xã kỳ họp thứ 8

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề)

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề)

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

- Chiều: Họp HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề)

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề)

Thứ Năm

Ngày 03/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và triển khai KH tuyển chọn, gọi công dân nhập   ngũ năm 2023

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Họp GPMB các Dự án

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 04/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND  Lê Văn Điền

- Sáng: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

- Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Bẩy,

Ngày 05/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 06/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022(27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022)(24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022)(17/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 16/10/2022)(10/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)(03/10/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Kinh môn: Đánh giá chi tiết về tk88 uy tín hay lừa đảo?
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22/01/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)
+ Quyết định công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
+ Thông báo quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 200
Hôm nay 1,791
Tháng này: 341,940
Tất cả: 4,376,499
THƯ VIỆN ẢNH