Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
UBND thị xã Kinh Môn thông báo theo Nội quy tiếp công dân, ngày 14/11/2022, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Kinh Môn. Tuy nhiên, do chương trình công tác của UBND thị xã, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã không chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ trên. Vì vậy, thay đổi lịch tiếp công dân vào ngày 16/11/2022 (thứ Tư).
UBND thị xã trân trọng thông báo. /. 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (30/05/2023)
- Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 (20/03/2023)
- Thông báo công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 (07/02/2023)
- Quyết định công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (05/01/2023)
- Thông báo quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022 (05/01/2023)
- Quyết định về việc công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022(20/10/2022)
- Công bố, công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 thị xã Kinh Môn(15/08/2022)
- Thông báo Quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022(27/07/2022)
- Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn(24/08/2021)
- Quyết định về việc công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2021(12/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 334
Hôm nay 1,948
Tháng này: 269,023
Tất cả: 5,144,277
THƯ VIỆN ẢNH