Phấn đấu tất cả người dân đủ điều kiện được kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong năm 2023
Đây là mục tiêu tại văn bản triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
 
Hải Dương phấn đấu trước ngày 15.12.2022 có 100% số người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và trước ngày 25.12.2022 có 100% số người dân đủ điều kiện được thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Phấn đấu đến năm 2023, có 100% số người dân đủ điều kiện được cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Đây là mục tiêu tại văn bản triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của tỉnh ký ban hành ngày 8.11.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động… tại đơn vị và công dân cư trú ở địa phương đã được cấp căn cước công dân gắn chip, có sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện ngay việc tải phần mềm VNeID của Bộ Công an để đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1; trường hợp người đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định cần kích hoạt sử dụng.

Công an tỉnh chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thu nhận tài khoản định danh điện tử, ưu tiên thu nhận đối với các ngành có số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động như giáo dục, y tế, quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có kế hoạch tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công nhân, người lao động...

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng thông tin, mạng xã hội về lợi ích của việc kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

Văn phòng UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã để người dân nắm bắt thông tin, hưởng ứng, sử dụng các loại tài khoản định danh điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trên Cổng Dịch công quốc gia, của tỉnh. Phối hợp Công an tỉnh theo dõi, đánh giá việc thu nhận hồ sơ cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của các sở, ngành, địa phương để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng các loại tài khoản định danh điện tử.

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, hội viên thực hiện thu nhận, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích cực phát huy vai trò trong việc hỗ trợ người dân thực hiện việc này...
Nguồn: https://baohaiduong.vn/chuyen-doi-so/phan-dau-tat-ca-nguoi-dan-du-dieu-kien-duoc-kich-hoat-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-trong-nam--218918
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hoàn thành nhập dữ liệu số hoá dữ liệu hộ tịch (15/03/2023)
- Thanh toán không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội  (07/03/2023)
- Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay? (03/03/2023)
- Tiện lợi nhờ thanh toán tiền điện, tiền nước không dùng tiền mặt (20/02/2023)
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch (10/02/2023)
- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp(21/11/2022)
- 3 tính năng nổi bật của ứng dụng tài khoản định danh điện tử(21/11/2022)
- Tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số” cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, lãnh đạo chủ chốt(21/11/2022)
- UBND thị xã Kinh Môn tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(11/11/2022)
- Kế hoạch Hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn năm 2022(08/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 25
Hôm nay 315
Tháng này: 464,046
Tất cả: 4,583,077
THƯ VIỆN ẢNH