Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
      Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn có Thông báo số 574/TB-UBND ngày 11/11/2022 về việc lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn.
      Nhằm đảm bảo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo tới các tổ chức, cá nhân và nhân dân nội dung dự thảo “lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn tại mục Văn bản để các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 
      Các tài liệu liên quan được đăng tải tại mục Văn bản.
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Dự thảo báo cáo phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 (30/10/2020)
- Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Kinh Môn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương(12/08/2019)
- Lấy ý kiến Dự thảo tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương(12/08/2019)
- Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương(12/08/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Kinh môn: Đánh giá chi tiết về tk88 uy tín hay lừa đảo?
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22/01/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)
+ Quyết định công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
+ Thông báo quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 282
Hôm nay 2,091
Tháng này: 342,240
Tất cả: 4,376,799
THƯ VIỆN ẢNH