Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 19/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Họp HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Họp HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Họp HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Ba

Ngày 20/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Dự gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Dự gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 21/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân định kỳ

- Chiều: Làm việc với một số phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự họp HĐND xã Lạc Long

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự họp HĐND xã Lạc Long

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm đê điều

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc với phòng chuyên môn

Thứ Năm

Ngày 22/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự Đại hội Hội Doanh nghiệp thị xã nhiệm kỳ 2022-2025

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự Đại hội Hội Doanh nghiệp thị xã nhiệm kỳ 2022-2025

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự Đại hội Hội Doanh nghiệp thị xã nhiệm kỳ 2022-2025

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự Đại hội Hội Doanh nghiệp thị xã nhiệm kỳ 2022-2025

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Đại hội Hội Doanh nghiệp thị xã nhiệm kỳ 2022-2025

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 23/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự kỳ họp HĐND xã, phường

- Chiều: Dự kỳ họp HĐND xã, phường

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 24/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 25/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023) (27/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023) (20/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023) (13/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12/3/2023) (06/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05/3/2023) (27/02/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18/12/2022)(13/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11/12/2022)(06/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)(29/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)(21/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 24
Hôm nay 313
Tháng này: 464,044
Tất cả: 4,583,075
THƯ VIỆN ẢNH