Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31/12/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 53 (từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31/12/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 26/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp HĐND xã Hiệp Hòa; Họp BTV Thị ủy

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than của Bộ Công thương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Thứ Ba

Ngày 27/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp kiểm điểm BTV Thị ủy; Họp HĐND phường An Phụ

- Chiều: Họp kiểm điểm BTV Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng:+ Kiểm điểm cuối năm BTV, Ủy viên BTV, LĐ UBND thị xã

+ Họp BCH liên minh HTX tỉnh, kỳ họp thứ 6

- Chiều: Kiểm điểm cuối năm BTV, Ủy viên BTV, LĐ UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm điểm cuối năm

- Chiều: Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2023 và khai trương cổng đăng ký tên miền “.vn”

Thứ Tư

Ngày 28/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật; Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy; Dự họp HĐND xã Thăng Long

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp HĐND các xã: Quang Thành, Thăng Long

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm điểm cuối năm BTV, Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm điểm cuối năm

Thứ Năm

Ngày 29/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với các phòng chuyên môn

- Chiều: Họp HĐ thẩm định dự án lĩnh vực Quân sự

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 5 HĐND phường Long Xuyên

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơp quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 5 HĐND phường Long Xuyên

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với phòng chuyên môn

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Sáu

Ngày 30/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Dự họp HĐND xã, phường

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự trao HHĐ và tổng kết Đảng bộ Quang Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 31/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

 

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023) (27/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023) (20/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023) (13/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12/3/2023) (06/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05/3/2023) (27/02/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)(19/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18/12/2022)(13/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11/12/2022)(06/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)(29/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)(21/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 47
Hôm nay 359
Tháng này: 464,090
Tất cả: 4,583,121
THƯ VIỆN ẢNH