Nghị định 59 của Chính phủ về “định danh và xác thực điện tử” - Những điểm đáng lưu ý
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về “định danh và xác thực điện tử”. Trong đó có nhiều điểm đáng chú ý.
 
 

Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm tính chính xác, duy nhất trong định danh và xác thực điện tử; công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu khi thực hiện định danh và xác thực điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử phải được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ, người giám hộ. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; người nước ngoài chưa đủ 14 tuổi hoặc là người giám hộ được đang ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ, người giám hộ.

Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử: Cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thoả thuận bằng hợp đồng; Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực xác thực điện tử.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tự tạo lập tài khoản phục vụ hoạt động của mình: Chịu trách nhệm về tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập; Bảo vệ dữ liệu cá nhân do mình thu thập, quản lý theo quy định của pháp luật; Bảo đảm được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu; Xoá dữ liệu đã thu thập, quản lý trong trường hợp có yêu cầu của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp Luật có quy định khác./.

Thu Hằng

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hoàn thành nhập dữ liệu số hoá dữ liệu hộ tịch (15/03/2023)
- Thanh toán không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội  (07/03/2023)
- Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay? (03/03/2023)
- Tiện lợi nhờ thanh toán tiền điện, tiền nước không dùng tiền mặt (20/02/2023)
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch (10/02/2023)
- Kinh nghiệm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử(07/01/2023)
- Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong quý III/2023(07/01/2023)
- Tuổi trẻ thị xã Kinh Môn xung kích chuyển đổi số(07/01/2023)
- Thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(07/01/2023)
- Chuyển động từ Đề án 06(04/01/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 55
Hôm nay 375
Tháng này: 464,106
Tất cả: 4,583,137
THƯ VIỆN ẢNH