Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn thị xã Kinh Môn Lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu công đoàn thị xã Kinh Môn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban thường vụ Thị uỷ ban hành Chỉ thị số 46 về việc “Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã Kinh Môn lần thứ 10”, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:
 
 

Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung Đại hội. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động thị xã phối hợp với các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thành công. Nhất trí lựa chọn Công đoàn cơ sở phường Hiệp An là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối hành chính sự nghiệp, Công đoàn Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam tổ chức Đại hội điểm khối doanh nghiệp. Thời gian tổ chức Đại hội điểm từ ngày 03/01/2023 đến ngày 14/01/2023 để rút kinh nghiệm sau đó tiến hành trong toàn thị xã./.

Nguyễn Học

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng thị xã lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 (20/03/2023)
- Cao điểm “Tuổi trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” (17/03/2023)
- Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Hiệp An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028 (15/03/2023)
- Đoàn thanh niên xã Minh Hoà – Phòng khám đa khoa quốc tế Thuận An khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cựu TNXP (15/03/2023)
- Nâng cao chất lượng chương trình phát triển thanh niên năm 2023 (15/03/2023)
- Đoàn thanh niên thị xã tổ chức chương trình "Đông ấm cho em" tại Hoà Bình(07/01/2023)
- Hội nông dân thị xã Kinh Môn và Ngân hàng Agribnak chi nhánh Kinh Môn Hải Dương II khánh thành bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Minh Hoà (07/01/2023)
- Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thái Thịnh trao tặng công trình nước sạch và tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn (07/01/2023)
- Hội LHPN thị xã tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình(07/01/2023)
- Hội nông dân phường An Lưu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2023-2028(05/01/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 10
Hôm nay 283
Tháng này: 464,014
Tất cả: 4,583,045
THƯ VIỆN ẢNH