Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 01 (từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 08/01/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 02/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Thứ Ba

Ngày 03/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 04/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp phiên thường kỳ UBND thị xã tháng 01 năm 2023

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế               dân chủ ở cơ sở thị xã năm 2022

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp phiên thường kỳ UBND thị xã tháng 01 năm 2023

- Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế               dân chủ ở cơ sở thị xã năm 2022

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Họp phiên thường kỳ UBND thị xã tháng 01 năm 2023

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp phiên thường kỳ UBND thị xã tháng 01 năm 2023

- Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã năm 2022

Thứ Năm

Ngày 05/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: HN tổng kết công tác giao ban BTCB thôn, KDC năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: HN tổng kết công tác giao ban BTCB thôn, KDC năm 2022

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: HN tổng kết công tác giao ban BTCB thôn, KDC năm 2022

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra Văn phòng NTM tỉnh

- Chiều: HN tổng kết công tác giao ban BTCB thôn, KDC năm 2022

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: HN tổng kết công tác giao ban BTCB thôn, KDC năm 2022

Thứ Sáu

Ngày 06/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với phòng chuyên môn

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự HN tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Tổng kết hoạt động Ban đại diện NHCSXH

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội tổng kết công tác Đảng bộ xã Bạch Đằng

- Chiều: Hội nghị phát thành Lịch sử Đảng bộ và ND Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự HN tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 07/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Hội nghị gặp mặt nguyên Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ nghỉ hưu

 

 

Dự HN CTĐ tỉnh Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023

Chủ Nhật,

Ngày 08/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Gặp mặt các Hội đồng hương người con Kinh Môn

 

 

 

Dự CT “Tết yêu thương và chia sẻ” năm 2023 cho trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, GĐ 2022-2027 trên địa bàn thị xã

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023) (27/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023) (20/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023) (13/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12/3/2023) (06/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05/3/2023) (27/02/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31/12/2022)(26/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)(19/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18/12/2022)(13/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11/12/2022)(06/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)(29/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 16
Hôm nay 297
Tháng này: 464,028
Tất cả: 4,583,059
THƯ VIỆN ẢNH