Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 09/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Thăm và tặng quà Tết người cao tuổi;

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp UBND tỉnh tháng 01 lần 3

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Thăm và tặng quà Tết người cao tuổi; HN tổng kết Hội CGC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 10/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc với Thường trực Thị ủy Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và TT Huyện ủy Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Sở Tài nguyên và Môi trường, Họp BTV Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Kiểm tra trật tự ATGT dịp Tết

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 11/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2023 - Ban chỉ huy Quân sự thị xã

- Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa xuân tại Di tích Đền Cao An Phụ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác thủy lợi Đông - Xuân

- Chiều: Kiểm tra công tác thủy lợi Đông - Xuân

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa xuân tại Di tích Đền Cao An Phụ

Thứ Năm

Ngày 12/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Gặp mặt các Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Gặp mặt các Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Gặp mặt các Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Gặp mặt các Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Gặp mặt các Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 13/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan`

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra trật tự ATGT dịp Tết

- Chiều: Kiểm tra trật tự ATGT dịp Tết

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa xuân tại Di tích Đền Cao An Phụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 14/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 15/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023) (27/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023) (20/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023) (13/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12/3/2023) (06/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05/3/2023) (27/02/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2023)(30/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31/12/2022)(26/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)(19/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18/12/2022)(13/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11/12/2022)(06/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 51
Hôm nay 367
Tháng này: 464,098
Tất cả: 4,583,129
THƯ VIỆN ẢNH