Kế hoạch Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành
Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thị xã Kinh Môn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023 (22/03/2023)
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn (08/02/2023)
- Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023  (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2022  (11/01/2023)
- Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính(02/12/2022)
- Phường An Sinh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021(02/12/2022)
- Trên 36 nghìn hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 được cài đặt(02/12/2022)
- Phường Thất Hùng tăng cường cải cách thủ tục hành chính(02/12/2022)
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(26/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 39
Hôm nay 343
Tháng này: 464,074
Tất cả: 4,583,105
THƯ VIỆN ẢNH