Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22/01/2023)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 03 (từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22/01/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 16/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 17/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Gặp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức 3 khối (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thị xã)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Gặp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức 3 khối (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thị xã)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Gặp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức 3 khối             (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thị xã)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Gặp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức 3 khối (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thị xã)

- Chiều: Kiểm tra trật tự ATGT dịp Tết

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Gặp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức 3 khối (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thị xã)

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 18/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 19/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra kế hoạch trực Tết một số đơn vị

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 20/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Thứ Bẩy,

Ngày 21/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

Chủ Nhật,

Ngày 22/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ Tết và trực tết Nguyên đán Quý Mão

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023) (27/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023) (20/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023) (13/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 12/3/2023) (06/03/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 05/3/2023) (27/02/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)(09/01/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2023)(30/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31/12/2022)(26/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25/12/2022)(19/12/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18/12/2022)(13/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 90
Hôm nay 444
Tháng này: 464,175
Tất cả: 4,583,206
THƯ VIỆN ẢNH