Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn
         Thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Kinh Môn, UBND thị xã Kinh Môn đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
         (Nội dung Kế hoạch được đăng tải tại mục văn bản trên Cổng thông tin điện tử thị xã). 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (02/06/2023)
- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước (02/06/2023)
- Xã Lạc Long bứt phá cải cách hành chính (12/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính (05/05/2023)
- Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (05/05/2023)
- Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023 (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2022 (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành (11/01/2023)
- Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính(02/12/2022)
- Phường An Sinh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021(02/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 416
Hôm nay 2,247
Tháng này: 269,322
Tất cả: 5,144,576
THƯ VIỆN ẢNH