Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn

      UBND thị xã Kinh Môn có Thông báo số 33/TB-UBND ngày 08/3/2023 về việc công bố, công khai, quyết định và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 1/500 đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

      Nội dung của bản Thông báo, Quyết định và Đồ án Quy hoạch đặc đăng tải chi tiết tại mục Văn bản trên cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hộ kinh doanh Vũ Văn Phong đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án "Cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch(12/01/2023)
- Thông báo về việc công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040(11/07/2022)
- Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương đến năm 2040(08/07/2022)
- Thông báo đấu giá tài sản(31/05/2022)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành(25/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 350
Hôm nay 2,449
Tháng này: 269,524
Tất cả: 5,144,778
THƯ VIỆN ẢNH