Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hoá Việt Nam”
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023).
 
 
 
 

Yêu cầu các sở ngành chức năng, các địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, xác định rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền mang tính giáo dục cao và quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung tập trung tuyên truyền: Bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; Quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội..., trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Thành tựu nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội. Biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Tuyên truyền việc xây dựng hình ảnh “Người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên”, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”…

Các hoạt động kỷ niệm: Hội thảo khoa học quốc gia Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023). Chương trình Nghệ thuật đặc biệt ca ngợi tổ quốc, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, văn hóa con người Việt Nam và văn hóa Xứ Đông. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề: Hải Dương- Văn hiến và Phát triển. Tuần phim chào mừng Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”…./. 

Nguyễn Kha 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thị xã Kinh Môn tổ chức ngày hội vào hè; Diễn đàn trẻ em và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (06/06/2023)
- Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 (05/06/2023)
- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 diễn ra an toàn, đúng quy chế (02/06/2023)
- Trên 11 nghìn trẻ uống vitamin A trong ngày vi chất dinh dưỡng 1/6 (02/06/2023)
- Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em (02/06/2023)
- Sôi nổi “Ngày hội cùng con” ở trường Tiểu học Tử Lạc(15/03/2023)
- Sôi nổi hoạt động tình nguyện trong tháng thanh niên(15/03/2023)
- Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/1910 – 08/3/2022 - Tôn vinh những hy sinh của phái nữ(08/03/2023)
- Giáo dục truyền thống cho học sinh qua di sản văn hóa(02/03/2023)
- Ký kết chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025” giữa Khối Dân vận Thị uỷ với UBND thị xã (01/03/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 441
Hôm nay 2,323
Tháng này: 269,398
Tất cả: 5,144,652
THƯ VIỆN ẢNH