Thị xã Kinh Môn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023
 
 

Sáng ngày 17 tháng 3, UBND thị xã Kinh Môn tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trương Đức San, Phó Bí thư Thị uỷ, chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thị xã, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND, công chức được giao nhiệm vụ đầu mối cải cách hành chính các xã, phường.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính Nhà nước của thị xã chuyển biến tích cực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời kế hoạch, văn bản điều hành thực hiện cải cách hành chính, cán bộ, công chức phụ trách tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính ở các lĩnh vực. Thị xã xếp thứ 4 trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính Nhà nước. Nhiều lĩnh vực nòng cốt trong cải cách hành chính đạt chỉ số khá cao như: công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đối với các xã, phường, công tác cải cách hành chính được coi là nhiệm vụ đột phá năm 2022. Nhiều xã, phường chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị cho Bộ phận một cửa, kết nối đồng bộ thông tin; tích cực đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính. Nhờ đó tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiêu biểu như xã Lạc Long, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 22 của thị xã thì năm nay đã vươn lên vị trí thứ nhất; xã Thượng Quận từ vị trí thứ 9 năm 2021 lên vị trí thứ 2 năm 2022. 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cải cách hành chính nhà nước được UBND thị xã biểu dương khen thưởng.

 
 
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực, một số xã, phường còn tồn tại, hạn chế. Việc cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính còn lúng túng; tỷ lệ văn bản điện tử trên môi trường mạng chưa cao. Một số đơn vị chưa quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nên giảm nhiều bậc như Minh Hoà, An Phụ, An Lưu, Hiến Thành.

Năm 2023, quyết tâm phấn đấu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thị xã xác định 37 nhiệm vụ và 54 hoạt động gắn với sản phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành, giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì kết hợp cơ quan chuyên môn có trách nhiệm triển khai nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

 
 
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Trương Đức San, Phó Bí thư Thị uỷ, chủ tịch UBND thị xã trân trọng ghi nhận những cố gắng, quyết tâm cao trong cải cách hành chính Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính năm 2022, các phòng chuyên môn, các xã, phường lựa chọn đăng ký công việc đột phá nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Đối với những xã, phường hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhằm khắc phục những hạn chế hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 3.

Thị xã tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ, do vậy, đây cũng sẽ là nhiệm vụ chung của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, người dân và doanh nghiệp./.

Thu Hương, Duy Tuấn

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (02/06/2023)
- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước (02/06/2023)
- Xã Lạc Long bứt phá cải cách hành chính (12/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính (05/05/2023)
- Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (05/05/2023)
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn(08/02/2023)
- Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023 (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2022 (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành (11/01/2023)
- Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính(02/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 360
Hôm nay 2,560
Tháng này: 269,635
Tất cả: 5,144,889
THƯ VIỆN ẢNH