Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, UBND phường Long Xuyên đã lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ đột phá về công tác cải cách hành chính năm 2023.
 

Trong đó, UBND phường xác định 2 nội dung cụ thể để thực hiện đột phá trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính gồm: Nâng cao chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; Nâng cao chỉ số thành phần về lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, UBND phường Long Xuyên đã chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; rà soát để xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn phường giai đoạn 2021 - 2025; hàng năm đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo đúng tiến độ đề ra.

Tại bộ phận một cửa, phường đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo theo vị trí việc làm; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.

UBND phường cũng giao đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo quy định; đẩy nhanh việc triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu. Chủ động rà soát các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đồng thời công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Phấn đấu năm 2023: 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, trong đó có 45% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trước hạn./. 

Nguyễn Kha 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (20/09/2023)
- Sở tài chính vừa công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  (17/08/2023)
- Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16/08/2023)
- Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023 (16/08/2023)
- Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên (16/08/2023)
- Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4(05/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính (19/04/2023)
- Chỉ thị 05/CT-UBND tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã(03/04/2023)
- Thị xã Kinh Môn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023(22/03/2023)
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn(08/02/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 303
Hôm nay 3,040
Tháng này: 478,505
Tất cả: 5,539,959
THƯ VIỆN ẢNH