Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 15/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với phòng chuyên môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 16/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án

- Chiều: Họp cho ý kiến một số dự án thuê đất

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án

- Chiều: Họp cho ý kiến một số dự án thuê đất

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp; Họp HĐ thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án

- Chiều: Họp cho ý kiến một số dự án thuê đất

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án

- Chiều: Họp cho ý kiến một số dự án thuê đất

Thứ Tư

Ngày 17/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Họp UBND thị xã tiếp tục nghe báo cáo đánh giá sơ kết giữa  nhiệm kỳ các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHĐB

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp UBND thị xã tiếp tục nghe báo cáo đánh giá sơ kết giữa  nhiệm kỳ các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHĐB

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam

- Chiều: Họp UBND thị xã tiếp tục nghe báo cáo đánh giá sơ kết giữa  nhiệm kỳ các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHĐB

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Họp UBND thị xã tiếp tục nghe báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHĐB

Thứ Năm

Ngày 18/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự Đại hội Hội Nông dân thị xã

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự Đại hội Hội Nông dân thị xã; Dự giải đua xe đạp thị xã

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự Đại hội Hội Nông dân thị xã; Dự giải đua xe đạp thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự ĐH Hội Nông dân thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự giải đua xe đạp thị xã

- Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB & TKCN

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự ĐH Hội Nông dân thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự giải đua xe đạp thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 19/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

- Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB & TKCN

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 20/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 21/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023) (25/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023) (18/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023) (11/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023) (05/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023) (28/08/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14/5/2023)(08/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07/5/2023)(28/04/2023)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/4/2023(26/04/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 18 (từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30/4/2023)(24/04/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 17 (từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23/4/2023)(17/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 234
Hôm nay 3,449
Tháng này: 478,914
Tất cả: 5,540,368
THƯ VIỆN ẢNH