Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 29/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp HN liên tịch HĐND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp HN liên tịch HĐND thị xã

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

- Chiều: Kiểm tra công tác PCLB

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày hội vào hè tỉnh Hải Dương năm 2023

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Thứ Ba

Ngày 30/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại Long Xuyên

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự HN tập huấn chính sách trợ giúp xã hội và chương trình công tác xã hội

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 31/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp; tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: + Hội nghị ngành nông nghiệp thị xã;

   + HN Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng ủy phường An Lưu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: + Hội nghị đánh giá bước đầu sản xuất vụ Chiêm xuân

 + Họp giải quyết vướng mắc Dự án KDC DVTM phía Bắc, phường Phú Thứ

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT (Dự án thuê đất của Công ty Minh  Quân-Long Xuyên)

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp; tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng:+ Hội nghị ngành nông nghiệp thị xã;

 + HN Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng ủy phường An Lưu

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Thứ Năm

Ngày 01/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (phiên chuyên đề)

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (phiên chuyên đề)

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại phường Phú Thứ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (phiên chuyên đề)

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (phiên chuyên đề)

Thứ Sáu

Ngày 02/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Đi công tác

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, KDC

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, KDC

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, KDC

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, KDC

Thứ Bẩy,

Ngày 03/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Đi công tác

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 04/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Đi công tác

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023) (25/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023) (18/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023) (11/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023) (05/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023) (28/08/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)(22/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)(15/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14/5/2023)(08/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07/5/2023)(28/04/2023)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/4/2023(26/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 228
Hôm nay 3,297
Tháng này: 478,762
Tất cả: 5,540,216
THƯ VIỆN ẢNH