Đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân, UBND thị xã yêu cầu:
 

Các cấp, các ngành thường xuyên, rà soát, kịp thời hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đảm bảo tính pháp lý, làm cơ sở thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các công việc về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh, các sở, ngành công bố. Tiếp nhận, xử lý giải quyết đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính kịp thời, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Hoàn thiện, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hoạt động của Bộ phận Một cửa thị xã và Bộ phận Một cửa các xã, phường.
         
          Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tích cực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền để phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính./.

                                                                                                                                       Nguyễn Học 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (20/09/2023)
- Sở tài chính vừa công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  (17/08/2023)
- Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16/08/2023)
- Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023 (16/08/2023)
- Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên (16/08/2023)
- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước(02/06/2023)
- Xã Lạc Long bứt phá cải cách hành chính(12/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính(05/05/2023)
- Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4(05/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính (19/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 252
Hôm nay 3,210
Tháng này: 478,675
Tất cả: 5,540,129
THƯ VIỆN ẢNH