Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 11/6/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 05/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2023 (lần 1)

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT; Họp Đảng ủy khối chính quyền

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự HN Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh có đê tại TP Vinh

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Phòng chuyên môn

Thứ Ba

Ngày 06/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2023

- Chiều: Dự họp về tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân, giải quyết vướng mắc, khó khăn của các DA đầu tư công trên địa bàn tỉnh

          + Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (CB Chi cục Thi hành án dân sự thị xã);

           + Dự HN Đảng ủy Quân sự thị xã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Tham dự hội thảo trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng giám sát về lĩnh vực giáo dục, y tế”

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2023

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự HN Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh có đê tại TP Vinh

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2023; Dự Ngày hội vào hè; phát động tháng hành động vì trẻ em Diễn đàn trẻ em thị xã Kinh Môn năm 2023

- Chiều: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2023

Thứ Tư

Ngày 07/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự công bố công khai Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP tại Thanh tra Chính phủ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất

- Chiều: Họp GPMB tại phường Long Xuyên

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Thứ Năm

Ngày 08/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 09/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Sơ kết Đảng bộ, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ chính quyền

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Sơ kết Đảng bộ, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ chính quyền

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Sở GTVT theo Công văn số 1247/GM-SGTVT-P4

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 10/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 11/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023) (25/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023) (18/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023) (11/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023) (05/09/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023) (28/08/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)(29/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)(22/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)(15/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14/5/2023)(08/05/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 07/5/2023)(28/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 237
Hôm nay 3,279
Tháng này: 478,744
Tất cả: 5,540,198
THƯ VIỆN ẢNH