Liên hệ |  Sơ đồ website |
 
Huyện Kinh Môn thực hiện Quy vùng sản xuất chuyên canh tập trung
Sau hơn 1 năm thực hiện thành công Đề án dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2021 nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, hiệu quả, bền vững....

Sau hơn 1 năm thực hiện thành công Đề án dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2021 nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, hiệu quả, bền vững, sản xuất tập trung,  tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản suất để tăng năng suất, chất lượng, giá trị những loại sản phẩm có thế mạnh theo hướng sản suất hàng hóa, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trước mắt, các xã, thị trấn cần thưc hiện tốt quy  hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy mô lớn, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác, quy hoạch phải đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như xây dựng công trình thuỷ lợi, giao thông, điện, chợ đầu mối, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững với quy mô trang trại, quản lý giết mổ tập trung cách khu dân cư, đảm bảo an toàn môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn. Có cơ chế để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản đến với nhà nông. Phát huy lợi thế của các địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả của những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tổ chức theo dõi nghiên cứu thị trường để kịp thời thông tin cho các doanh nghiệp và nông dân. Có chính sách để các hộ nông dân được vay vốn thuận lợi, kịp thời. Tăng cường công tác khuyến nông, phát huy sức mạnh hệ thống khuyến nông cơ sở. Nâng cao năng lực hoạt động cho hệ thống thú y, bảo vệ thực vật; tăng cường trang thiết bị, đáp ứng các yêu cầu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đổi mới công tác khuyến nông theo hướng chọn mô hình sản xuất hàng hóa, sản phẩm an toàn; cán bộ khuyến nông chỉ đạo mô hình phải có thực tiễn sâu sắc, có tinh thần cao, bám sát đối tượng cây trồng, vật nuôi để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất đến nông dân. Nhân rộng các mô hình sản xuất cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả. Xây dựng các vùng sản xuất nông sản, hàng hóa an toàn.

Quy hoạch phải đi trước một bước, có tính khả thi, không xa rời thực tế, phát huy được thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, dựa trên cơ sở tập quán truyền thống sản xuất thâm canh, ưu tiên nguồn vốn cho quy hoạch, trên cơ sở đó triển khai khảo sát, có sự đồng tình, ủng hộ của người dân sau đó mới tiến hành lập dự án và tổ chức thực hiện./.
In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
Chăm sóc lúa chiêm xuân giai đoạn đầu vụ(27/02/2017)
Sản xuất lúa chiêm xuân đúng khung lịch thời vụ(17/02/2017)
Huyện Kinh Môn tích cực chuyển đổi cơ cấu giống trong vụ lúa chiêm xuân 2017(20/01/2017)
Các tin cũ hơn
Già hành mủa tươi cao và ổn định (05/12/2016)
Huyện Kinh Môn phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới năm 2017(05/12/2016)
Xã Minh Hòa tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới(15/11/2016)
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Phạm Mệnh(15/08/2016)
Thông báo
Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Kinh Môn năm 2016
 
 

Liên kết website

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
na
na