Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12/11/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 46 (từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12/11/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 06/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị liên tịch thống nhất triển khai một số nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị liên tịch thống nhất triển khai một số nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND  Lê Văn Điền

- Sáng: HN thống nhất triển khai KH lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN thống nhất triển khai KH lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu

- Chiều: Làm việc với Sở Văn hóa TT và DL

Thứ Ba

Ngày 07/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với Đảng ủy phường Minh Tân

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 11 năm 2023

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 11 năm 2023

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường kỳ UBND thị xã tháng 11 năm 2023

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học & CN về ISO 9001:2015;

- Chiều: Họp Thường kỳ UBND thị xã tháng 11 năm 2023

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp thẩm định xã, phường đạt tiêu chí QG về y tế năm 2023

- Chiều: Họp Thường kỳ UBND thị xã tháng 11 năm 2023;

Thứ Tư

Ngày 08/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp với các phòng, đơn vị và UBND các xã, phường

- Chiều: Làm việc với Đảng ủy xã Thượng Quận

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch chung các xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 09/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Tham dự giải cầu lông tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Tham dự giải cầu lông tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phân khu đô thị

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 10/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên đầu tháng 11/2023

- Chiều: Thường trực Thị ủy làm việc với Thường trực Hội Doanh nghiệp thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên đầu tháng 11/2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên đầu tháng 11/2023

- Chiều: Tập huấn Sở Tài nguyên và MT

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: + Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên đầu tháng 11/2023;

 + Tập huấn công tác đảm bảo TTATGT năm 2023

- Chiều: Họp HĐ thẩm dịnh QH phân khu đô thị

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với Sở Lao động-TB&XH về kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 11/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 12/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10/12/2023) (04/12/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023) (27/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26/11/2023) (20/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19/11/2023) (13/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05/11/2023)(30/10/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023)(23/10/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023)(16/10/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023)(09/10/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2023)(02/10/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10/12/2023)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tại buổi tiếp ngày 28/11/2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26/11/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19/11/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 224
Hôm nay 3,887
Tháng này: 365,476
Tất cả: 5,782,930
THƯ VIỆN ẢNH