Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 27/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Họp HĐ thẩm định các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

             + Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND  Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban với phòng: QLĐT, Kinh tế và Trung tâm DVNN

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 28/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Sáng: HN trực tuyến phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN trực tuyến phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 29/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Sáng: Họp UBND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại xã Quang Thành

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: + Họp Lãnh đạo UBND thị xã

+ Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

- Chiều: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 30/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 14

- Chiều: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QPQS địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng LLVT thị xã năm 2023

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 14

- Chiều: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QPQS địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng LLVT thị xã năm 2023

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 14

- Chiều: Làm việc tại xã Thăng Long

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: + Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 14

 + Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

- Chiều: + Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 14

- Chiều: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ QPQS địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng LLVT thị xã năm 2023

Thứ Sáu

Ngày 01/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ  tháng 12 năm 2023

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 12 năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 12 năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 12 năm 2023

- Chiều: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 12 năm 2023

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 02/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 03/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10/3/2024) (04/03/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024) (26/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024) (19/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024) (05/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024) (29/01/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26/11/2023)(20/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19/11/2023)(13/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12/11/2023)(06/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05/11/2023)(30/10/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023)(23/10/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10/3/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 136
Hôm nay 2,679
Tháng này: 596,343
Tất cả: 6,083,539
THƯ VIỆN ẢNH