Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10/12/2023)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 50 (từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10/12/2023)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 04/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Phó chủ tịch UBND  Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Sở Xây dựng; Hội nghị trực tuyến quán triệt NQTW8

- Chiều: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Thứ Ba

Ngày 05/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Thường trực Thị ủy;

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ, nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ, nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ, nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ, nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 06/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với chuyên môn

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 07/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với Sở GTVT (xem xét đề nghị nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã)

- Chiều: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với chuyên môn

Thứ Sáu

Ngày 08/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Thường trực Thị ủy; Đại hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB- CQN thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đại hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB- CQN thị xã

- Chiều: Họp Thường trực HĐND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Đại hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB- CQN thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Đại hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB- CQN thị xã

- Chiều: Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT và hành lang CTTL

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đại hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB- CQN thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 09/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 10/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10/3/2024) (04/03/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024) (26/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024) (19/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024) (05/02/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024) (29/01/2024)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023)(27/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26/11/2023)(20/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19/11/2023)(13/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12/11/2023)(06/11/2023)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05/11/2023)(30/10/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10/3/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 203
Hôm nay 2,927
Tháng này: 596,591
Tất cả: 6,083,787
THƯ VIỆN ẢNH