Kinh Môn: Triển khai 18 mô hình điểm về Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn thị xã.
 

Đối tượng, phạm vi triển khai: cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của từng mô hình.

Trong đó: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến có 2 mô hình là: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VneID.

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội có 2 mô hình là: Triển khai cho vay tín chấp công dân là hộ nghèo, người có công; Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số gồm 8 mô hình là: Đảm bảo điều kiện công dân số; Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO); Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước; Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống; Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer; Thông tin lý lịch tư pháp trên VneID; Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VneID.

Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC gồm 2 mô hình là: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC như: lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể… phục vụ cải cách TTHC; Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VneID.

Nhóm phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp gồm 4 mô hình là: Phân tích tình hình dân cư; Phân tích tình hình lao động; Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú; Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06 cho phù hợp và phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng nhu cầu kinh phí trình UBND thị xã xem xét thực hiện trong các năm tiếp theo./.

Thu Xuân
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chính thức chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Kinh Môn  (03/01/2024)
- Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị xã; thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã (26/12/2023)
- Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2023 (26/12/2023)
- Niêm yết công khai và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin (25/12/2023)
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (06/12/2023)
- Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thị xã(04/12/2023)
- Sở Xây dựng Hải Dương áp dụng hiệu quả 3 giải pháp cải cách hành chính(29/11/2023)
- Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (29/11/2023)
- Phường An Lưu thực hiện công việc đột phá về cải cách hành chính Nhà nước(29/11/2023)
- Chuyển từ làm thay sang hướng dẫn(23/11/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28/01/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 10
Hôm nay 5,016
Tháng này: 551,288
Tất cả: 6,062,555
THƯ VIỆN ẢNH