Các mô hình triển khai thực hiện điểm cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn thị xã .
 
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Hải Dương trong năm 2023 và các năm tiếp theo và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 14/4/2023 về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã.
 
Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.
  Dưới đây là Phụ lục các mô hình triển khai thực hiện
 
 
 Hằng Mạc
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chính thức chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Kinh Môn  (03/01/2024)
- Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị xã; thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã (26/12/2023)
- Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2023 (26/12/2023)
- Niêm yết công khai và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin (25/12/2023)
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (06/12/2023)
- Kinh Môn: Triển khai 18 mô hình điểm về Cải cách hành chính(05/12/2023)
- Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thị xã(04/12/2023)
- Sở Xây dựng Hải Dương áp dụng hiệu quả 3 giải pháp cải cách hành chính(29/11/2023)
- Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (29/11/2023)
- Phường An Lưu thực hiện công việc đột phá về cải cách hành chính Nhà nước(29/11/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28/01/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 234
Hôm nay 1,279
Tháng này: 547,551
Tất cả: 6,058,818
THƯ VIỆN ẢNH