Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Thị xã Kinh Môn

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện ủy - Thị xã Kinh Môn


DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

1

Đồng chí Nguyễn Vỹ

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã

2

Đồng chí Bùi Xuân Lộc

Phó Bí thư thường trực Thị ủy

3

Đồng chí Trương Đức San

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

4

Đồng chí Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

5

Đồng chí Hà Đình Chiến

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Trưởng phòng Nội vụ thị xã

6

Đồng chí Nguyễn Văn Tuy

Chủ nhiệm UBKT Thị ủy - Chánh Thanh tra

7

Đồng chí Nguyễn Văn Đức

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã

8

Đồng chí Phạm Văn Đông

Trưởng ban Dân vận Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã

9

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh

Trưởng Công an thị xã

10

Đồng chí Nguyễn Đình Ngà

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

11

Đồng chí Lãnh Duy Tiến

Chánh Văn phòng Thị ủy

12

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đảng bộ phường An Lưu