Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Thị xã Kinh Môn

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Thị xã Kinh Môn

​​

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO UB​ND THỊ XÃ​

​​1
​Trương Đức San
Phó ​Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã​
​2
​Đồng chí Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch thường trực  UBND thị xã

3

Đồng chí Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND thị xã

4

Đồng chí Mạc Thị Huyền

Phó Chủ tịch UBND thị xã